Hartelijk welkom op de Thoma familiesite.

Deze site is bedoeld een ontmoetingsplaats en genealogisch archief te worden voor alle leden van de familie Thoma en geïnteresseerden.

Iedereen die een relevante bijdrage kan leveren wordt hierbij van harte uitgenodigd, neem voor hulp of overleg zo nodig contact op met de beheerder.

We willen met name de genealogische informatie op deze site zo compleet mogelijk maken maar ook graag 'ter zake' houden dus probeer daar rekening mee te houden bij het toevoegen van een bijdrage, bij voorbaat dank.

Frans Thoma